Kadın girişimcilere ikinci şans verilsin

ÖNDER YILMAZ Ankara – Raporda kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerin güçlendirilmesine yönelik özetle şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

Vergi ve ihale kolaylığı

Ortaklarının çoğunluğunu kadınlaın oluşturduğu kooperatiflerin faaliyete başlamalarından itibaren beş hesap dönem kurumlar vergisinden muafiyet sağlanmalı.

Kamu ihalelerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren hükümlerin getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı.

Kadın istihdamının arttırılması ve aile refahının güçlendirilmesi için özel sektörde uygulanan iş güvenceli esnek çalışma modelleri geliştirilmeli ve kamuya da yaygınlaştırılmalı.

İşgücü piyasasında medeni hal ve çocuk sahibi olma bakımından kadınların maruz kaldıkları işveren temelli ayrımcılıkla daha etkin şekilde mücadele edilmeli.

KOSGEB, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayarak girişimci olmak isteyen kadınlara firmanın hemen kuruluş sürecinde kaynak tahsis etmeli.

Uluslararası girişim

Kadınların uluslararası piyasada da kendilerine yer bulabilmeleri amacıyla; MEB, İŞKUR ve KOSGEB arasında yapılacak işbirliği ile girişimci kadınlara yönelik yabancı dil kursları, uluslararası ticaret ve pazarlama alanlarında beceri geliştirici eğitimler düzenlenmeli.

Kadın girişimcilerin banka kredileri almalarında kolaylıklar sağlanmalı.

Girişimciler için “ikinci şans” düzenlemeleri hayata geçirilmeli. Zira girişimciliğin önündeki en önemli engel başarısızlığın maliyetinin yüksek olmasıdır. İlk işinde başarısız olan bir girişimcinin yeniden bir girişim kurması ihtimali azalmaktadır.

Kadın girişimcilere yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen destek programları tek bir çatı altında toplanmalı.

Üst kurul oluşturulmalı

Kadın girişimciliği ile ilgili olarak üst düzey bir kurul oluşturulmalı, bu konuda çalışan kurumlar belirli aralıklarla toplanarak ortak bir platform üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımı yapmalı.

Üretici kadınların ürünlerini direkt tüketicilere sunabilmeleri için köy pazarlarının artırılması ve buralarda kadınlara düşük ücretli ya da ücretsiz olarak satış yeri sağlanması gerekli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir